Destekler

Tüm destek programları geçiş dönemlerine özgü olarak tasarlanmıştır. Öncelikle geçiş dönemlerinin ne olduğunu anlamak önemlidir. Geçiş; bir aşamadan diğer aşamaya geçilen dönemlerin özelliklerini anlamamızı sağlamaktadır.Bu sayede o döneme özgü ihtiyaçlar doğrultusunda doğru desteklerin alınmasını sağlamaktadır. Yaşam boyu gelişimsel ve gelişimsel olmayan çeşitli geçiş dönemlerini her birimiz yaşamaktayız. Bazı geçişlerde zorlanırız, bazı geçişlerin ise kolay olur. Buradaki temel amaç geçiş dönemlerini ve o döneme özgü özellikleri önceden fark edebilirsek, ona göre önlem alabilecek olmamızdır. Kış mevsimini bir geçiş olarak düşünürsek, bu mevsimde dışarıya çıkacağımızda (dışarıya geçiş yapacağımızda) montumuzu giymek üşümemek için alacağımız bir önlemdir. Bunun gibi önümüzdeki geçiş dönemlerinin farkında olmak, bu geçiş dönemlerini deneyimlemiş kişilerden bilgi edinmek bizleri daha güçlü kılacaktır.

Yapılan araştırmalar; yaşamın başladığı andan itibaren geçişleri sınıflandırmaktadır. Bunlar hastaneden eve geçiş, tanıdan müdahaleye geçiş, okul öncesi kuruma geçiş, ilkokula geçiş, orta okula geçiş, liseye geçiş, yetişkinliğe geçiş şeklinde isimlendirilmektedir. Biz bu çalışmada ebeveynlerin ebeveynleri desteklediği geçiş dönemlerini ilkokul dönemine kadar aldık, çünkü ortaokula geçişle birlikte özel gereksinimli bireyin yasal olarak yaşamı ile ilgili kararlara kendi katılımının beklendiği aşamaya gelinmektedir.

Ebeveynden Ebeveyne Destekler

Ebeveynden ebeveyne destek programlarımı üç geçiş dönemini kapsayacak şekilde üç farklı program olarak geliştirilecektir.

Bunlar;
Koza 1: Tanıdan Müdahaleye Geçiş
Koza 2: Okul Öncesi Kuruma Geçiş
Koza 3: İlkokula Geçiş

Sabancu Vakfı tarafından desteklenen proje kapsamında Koza 1 programı geliştirilme sürecindedir. Diğer programlar geliştirilene kadar konuyla ilgili bilgilendirici metinlere buradan ulaşabilir, ihtiyaç duyduğunuz bilgiye ulaşamadığınızda “Bize Sor” bölümüne giderek sorunuzu iletebilirsiniz. Size en yakın sürede dönüş sağlanacaktır.

Uzmandan Özel Gereksinimli Bireylere / Ailelerine Destekler

Talep ettiğiniz eğitimleri aşağıdaki forma iletebilirseniz, talep yoğunluğuna göre önceliklendirerek gönüllü koza dostu uzmanlarımızdan eğitim/seminer destekleri sağlayabilmekteyiz.

Özel Gereksinimli Bireyden Özel Gereksinimli Bireye Destekler

Özel gereksinimli bireylerin kendi ilgi ve becerilerini diğer akranları ile paylaşarak birbirlerinin gelişimini desteklemelerini hedeflediğimiz bu çalışma için başvurularınızı bekliyoruz.

Kardeşten Kardeşe Destekler

Uluslararası alan yazında örneklerini gördüğümüz kardeşten kardeşe destek programının oluşturulması için gönüllü özel gereksinimli kardeşi olan bireylerin başvurusunu bekliyoruz. Hedefimiz yaşadığımız deneyimleri paylaşabilmek ve kendi destek ağımızı oluşturmak.

Menü